تعداد مقالات: 15
3. بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 37-53

امیر خزائی پول؛ فروزان بالی؛ کمال الدین میرمهدی


5. تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از شهرک‌های نظامی نداجا)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 77-92

محمد مهدی محمد؛ جواد داداش زاده؛ روح الله فرزام؛ عباس گرزین


7. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل کننده اخلاق کار اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

مسلم گل میمی


8. تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض


9. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل


10. ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ علیرضا عالی پور؛ مهناز دازداری


11. الگوی استاندارد آزمون توانایی‌‌های حرکتی جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

فرامرز نصری


12. عوامل موثر بر قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی:شرکت صنعتی دریایی صدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

میترا توسلی؛ محمد نصراله نیا


13. تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان (مورد مطالعه: بندر امیرآباد بهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

محمد حاجی زاد


14. ارائه راهکارهای «توسعه اقتصاد آبی» در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

میلاد پوررجبی؛ حمید رضا بیژنی