تعداد مقالات: 18
5. ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه‌ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دریایی شمال کشور)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 25-40

ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ علیرضا عالی پور؛ مهناز دازداری


6. تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 27-44

حامد فاضلی کبریا؛ مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض


7. بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 37-53

امیر خزائی پول؛ فروزان بالی؛ کمال الدین میرمهدی


8. ارائه راهکارهای «توسعه اقتصاد آبی» در استان گیلان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 41-62

میلاد پوررجبی؛ حمید رضا بیژنی


9. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 45-64

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل


12. تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از شهرک‌های نظامی نداجا)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 77-92

محمد مهدی محمد؛ جواد داداش زاده؛ روح الله فرزام؛ عباس گرزین


16. نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

ارسلان قلی نژاد؛ حمزه علی کاویانی؛ مهریار علی محمدی


17. بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

بهجت آب چر؛ هما درودی


18. مدیریت گردشگری دریامحور با ارزشگذاری اقتصادی امکانات گردشگری ساحلی و دریایی دریای مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1400

احمدرضا شاهپوری