تعداد مقالات: 21

6. تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 27-45

10.22034/mmr.2021.119827

حامد فاضلی کبریا؛ مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض


7. اثرات مربی‌گری بر فلات‌زدگی شغلی و تمایل به ترک‌خدمت پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/mmr.2021.288072.1037

مهدی سبک رو؛ الهه حسینی


8. بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 37-53

10.22034/mmr.2020.107436

امیر خزائی پول؛ فروزان بالی؛ کمال الدین میرمهدی


9. ارائه راهکارهای «توسعه اقتصاد آبی» در استان گیلان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 41-62

10.22034/mmr.2021.128565

میلاد پوررجبی؛ حمید رضا بیژنی


10. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 47-68

10.22034/mmr.2021.121511

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل


14. تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از شهرک‌های نظامی نداجا)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 77-92

10.22034/mmr.2020.111284

محمد مهدی محمد؛ جواد داداش زاده؛ روح الله فرزام؛ عباس گرزین


19. نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 107-127

10.22034/mmr.2021.131299

حمزه علی کاویانی؛ ارسلان قلی نژاد؛ عباس چنارانی؛ مهریار علی محمدی


20. نقش اقدامات‌کنترلی دریابانی در ساماندهی شناورهای فاقد‌هویت (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22034/mmr.2021.295639.1040

حمید پناهی؛ جلال ستاره؛ امین خسروی


21. شناسایی عوامل مؤثر بر نظام نوآوری در سازمان‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/mmr.2021.290379.1038

محمد سعید تبرزد؛ فرامرز نصری؛ داوود فریدپور؛ علی طاهری