تعداد مقالات: 9
1. رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

ابوالقاسم بریمانی؛ هادی‎ نودهی


2. بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

امیر خزائی پول؛ فروزان بالی؛ کمال الدین میرمهدی


3. تاثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان ؛با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

احسان سلیمانی؛ معصومه محترم زاده


4. تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

مهدی دیهیم پور


5. تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر سبک زندگی خانواده و کارکنان ارگان نظامی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با تهدیدات در این حوزه (مطالعه موردی یکی از شهرک‌های نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

محمد مهدی محمد؛ جواد داداش زاده؛ روح الله فرزام؛ عباس گرزین


6. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل کننده اخلاق کار اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

مسلم گل میمی


7. تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض


9. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل


شماره‌های پیشین نشریه