دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

ابوالقاسم بریمانی؛ هادی‎ نودهی


2. بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

امیر خزائی پول؛ فروزان بالی؛ کمال الدین میرمهدی


3. تاثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان ؛با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

احسان سلیمانی؛ معصومه محترم زاده


4. تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

مهدی دیهیم پور


شماره‌های پیشین نشریه