ارائه راهکارهای «توسعه اقتصاد آبی» در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف:امروز مهمترین منبع تولید و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و خدماتی یک کشور در آب‌ها آن کشور تشکیل شده است، برای الگویابی این بهره‌برداری مقاله در نظر دارد تا با هدف الگویابی توسعهافتگی دریایی و استفاده از امکانات و فرصت­های اقتصاد آبی، عرصه­های مورد اهمیت اقتصاد آبی را در جغرافیای سواحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان مورد مطالعه قرار دهد.
روش‌: پژوهش حاضر در پی ارائه الگویی نظری است؛ به همین دلیل روش تحقیق در این پژوهش اسنادی است یعنی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه آرشیوها یا آمار رسمی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه اقتصاد آبی و اقتصاد پیچیده فراهم‌گردیده‌ است و در سطح کلان، یک پژوهش کاربردی محسوب می‌شود. برای این هدف در ابتدا به ارزیابی مفهوم اقتصاد آبی و حوزه­های مورد توجه و عرصه­های تجربه‌شده آن در جهان امروز می­پردازد و در پایان با بررسی ویژگی­های جغرافیایی منطقه­ مورد نظر و ارزیابی وضعیت مزیت­های نسبی این حوزه و توانمندی­های جانبی آن نشان داده می‌شود.
یافته‌ها:نتایج پژوهش، پنج راهبرد اساسی را در شکل‌گیری اقتصاد آبی سواحل استان گیلان مشخص می‌کند که شامل : 1-گسترش توانمندی‌های حمل‌ونقل دریایی؛ 2- فناوری‌های جدید در  اقتصاد آبی؛ 3- بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری آبی؛ 4- توانمندی‌های کشتی‌سازی؛ 5- ظرفیت‌های شیلات و آبزی‌پروری دریای خزر.
نتیجه‌گیری:جهت بهره‌مندی از اقتصاد «دریا‌محور» سواحل استان گیلان باید ظرفیت‌های موجود در هر کدام از پنج راهبرد اساسی را مورد توجه قرار‌داد که در مقاله به آن پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها